หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
23 May
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
23 May 2017
รับซื้อ ขายออก
20,450.00 20,550.00
ทองรูปพรรณ
23 May 2017
รับซื้อ ขายออก
20,087.00 21,050.00
ทองรูปพรรณ 90%
23 May 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,192.50 18,078.30
ทองรูปพรรณ 50%
23 May 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,060.00 16,069.60
ทองรูปพรรณ 40%
23 May 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
596.00 9,035.36
ทองรูปพรรณ 99.99%
23 May 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
464.00 7,034.24
; ;