ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
19 July
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
19 July 2018
รับซื้อ ขายออก
19,250.00 19,350.00
ทองรูปพรรณ
19 July 2018
รับซื้อ ขายออก
18,904.52 19,850.00
ทองรูปพรรณ 90%
19 July 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,122.30 17,014.07
ทองรูปพรรณ 50%
19 July 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
997.60 15,123.62
ทองรูปพรรณ 40%
19 July 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
561.00 8,504.76
ทองรูปพรรณ 99.99%
19 July 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
436.00 6,609.76
; ;