ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
26 April
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
26 April 2017
รับซื้อ ขายออก
20,550.00 20,650.00
ทองรูปพรรณ
26 April 2017
รับซื้อ ขายออก
20,177.96 21,150.00
ทองรูปพรรณ 90%
26 April 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,197.90 18,160.16
ทองรูปพรรณ 50%
26 April 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,064.80 16,142.37
ทองรูปพรรณ 40%
26 April 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
599.00 9,080.84
ทองรูปพรรณ 99.99%
26 April 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
466.00 7,064.56
; ;