ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
25 March
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
25 March 2017
รับซื้อ ขายออก
ทองรูปพรรณ
25 March 2017
รับซื้อ ขายออก
ทองรูปพรรณ 90%
25 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 50%
25 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 40%
25 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 99.99%
25 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
; ;