ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
23 March
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
23 March 2018
รับซื้อ ขายออก
19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ
23 March 2018
รับซื้อ ขายออก
19,389.64 20,350.00
ทองรูปพรรณ 90%
23 March 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,151.10 17,450.68
ทองรูปพรรณ 50%
23 March 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,023.20 15,511.71
ทองรูปพรรณ 40%
23 March 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
576.00 8,732.16
ทองรูปพรรณ 99.99%
23 March 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
448.00 6,791.68
; ;