ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
18 December
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
18 December 2017
รับซื้อ ขายออก
19,350.00 19,450.00
ทองรูปพรรณ
18 December 2017
รับซื้อ ขายออก
18,995.48 19,950.00
ทองรูปพรรณ 90%
18 December 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,127.70 17,095.93
ทองรูปพรรณ 50%
18 December 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,002.40 15,196.38
ทองรูปพรรณ 40%
18 December 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
564.00 8,550.24
ทองรูปพรรณ 99.99%
18 December 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
439.00 6,655.24
; ;