ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
25 May
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
25 May 2018
รับซื้อ ขายออก
19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ
25 May 2018
รับซื้อ ขายออก
19,298.68 20,250.00
ทองรูปพรรณ 90%
25 May 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,145.70 17,368.81
ทองรูปพรรณ 50%
25 May 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,018.40 15,438.94
ทองรูปพรรณ 40%
25 May 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
573.00 8,686.68
ทองรูปพรรณ 99.99%
25 May 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
446.00 6,761.36
; ;