ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
13 November
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
13 November 2018
รับซื้อ ขายออก
18,750.00 18,850.00
ทองรูปพรรณ
13 November 2018
รับซื้อ ขายออก
18,419.40 19,350.00
ทองรูปพรรณ 90%
13 November 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,093.50 16,577.46
ทองรูปพรรณ 50%
13 November 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
972.00 14,735.52
ทองรูปพรรณ 40%
13 November 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
547.00 8,292.52
ทองรูปพรรณ 99.99%
13 November 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
425.00 6,443.00
; ;