รายการสแกน 2019-01-18 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 6 2 0
MACD ตัดลง 9 1 2
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 6 1 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 6 1 0
รายการสแกน 2019-01-18 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 37 10 13
RSI(14) สูงกว่า 70 7 5 0
รายการสแกน 2019-01-18 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 89 33 28
STO(9) สูงกว่า 80 44 13 7
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2019-01-18 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 54 16 8
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 42 14 8
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 21 9 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 15 7 1
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 4 3 0
รายการสแกน 2019-01-18 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 26 12 0
Daily Range Straddle Lower Band 18 5 12
รายการสแกน 2019-01-18 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 50 28 13
300% Spike in Volume 26 23 9
500% Spike in Volume 13 15 2
RESULT ()

Just a minute...

; ;