รายการสแกน 2019-03-22 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 25 5 1
MACD ตัดลง 3 4 0
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 5 1 2
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 4 1 0
รายการสแกน 2019-03-22 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 19 7 3
RSI(14) สูงกว่า 70 12 1 1
รายการสแกน 2019-03-22 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 85 29 23
STO(9) สูงกว่า 80 53 8 3
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2019-03-22 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 62 13 10
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 50 8 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 22 3 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 20 3 2
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 5 3 1
รายการสแกน 2019-03-22 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 22 2 1
Daily Range Straddle Lower Band 5 4 1
รายการสแกน 2019-03-22 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 38 13 12
300% Spike in Volume 17 5 6
500% Spike in Volume 8 3 3
RESULT ()

Just a minute...

; ;