รายการสแกน 2017-03-24 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 20 4 3
MACD ตัดลง 14 0 2
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 9 2 3
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 2 0 0
รายการสแกน 2017-03-24 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 16 4 5
RSI(14) สูงกว่า 70 12 2 6
รายการสแกน 2017-03-24 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 21 3 8
STO(9) สูงกว่า 80 102 20 11
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 43 4 8
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 65 23 29
รายการสแกน 2017-03-24 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 65 23 21
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 50 13 12
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 31 5 10
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 20 5 9
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 9 2 1
รายการสแกน 2017-03-24 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 10 1 8
Daily Range Straddle Lower Band 5 1 0
รายการสแกน 2017-03-24 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 43 11 40
300% Spike in Volume 23 4 26
500% Spike in Volume 8 0 13
RESULT ()

Just a minute...

; ;