รายการสแกน 2018-08-17 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 8 4 0
MACD ตัดลง 15 7 1
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 4 1 1
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 5 4 0
รายการสแกน 2018-08-17 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 29 8 13
RSI(14) สูงกว่า 70 21 7 3
รายการสแกน 2018-08-17 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 156 59 37
STO(9) สูงกว่า 80 40 2 3
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2018-08-17 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 39 15 10
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 31 10 10
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 19 5 10
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 13 4 6
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 4 2 2
รายการสแกน 2018-08-17 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 23 5 3
Daily Range Straddle Lower Band 20 8 8
รายการสแกน 2018-08-17 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 63 17 15
300% Spike in Volume 32 8 8
500% Spike in Volume 9 4 6
RESULT ()

Just a minute...

; ;