รายการสแกน 2018-03-23 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 20 6 5
MACD ตัดลง 27 5 5
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 4 3 6
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 5 2 4
รายการสแกน 2018-03-23 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 47 12 8
RSI(14) สูงกว่า 70 9 4 3
รายการสแกน 2018-03-23 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 88 19 20
STO(9) สูงกว่า 80 43 11 9
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 33 7 8
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 81 30 7
รายการสแกน 2018-03-23 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 88 34 22
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 63 23 11
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 25 9 7
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 21 7 6
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 11 3 0
รายการสแกน 2018-03-23 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 4 1 2
Daily Range Straddle Lower Band 14 4 4
รายการสแกน 2018-03-23 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 26 19 11
300% Spike in Volume 14 11 9
500% Spike in Volume 6 6 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;