รายการสแกน 2017-06-28 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 12 2 2
MACD ตัดลง 35 13 4
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 5 2 2
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 6 4 1
รายการสแกน 2017-06-28 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 21 3 7
RSI(14) สูงกว่า 70 21 4 3
รายการสแกน 2017-06-28 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 117 40 26
STO(9) สูงกว่า 80 47 5 4
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 32 4 4
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 61 18 18
รายการสแกน 2017-06-28 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 66 19 11
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 50 16 10
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 31 6 5
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 30 6 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 13 4 2
รายการสแกน 2017-06-28 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 20 5 1
Daily Range Straddle Lower Band 21 9 4
รายการสแกน 2017-06-28 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 68 17 11
300% Spike in Volume 34 8 3
500% Spike in Volume 13 5 2
RESULT ()

Just a minute...

; ;