รายการสแกน 2017-08-16 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 23 1 3
MACD ตัดลง 16 6 6
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 10 3 3
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 6 2 5
รายการสแกน 2017-08-16 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 70 36 1
RSI(14) สูงกว่า 70 20 7 3
รายการสแกน 2017-08-16 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 149 70 64
STO(9) สูงกว่า 80 32 4 6
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 67 28 27
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 32 12 9
รายการสแกน 2017-08-16 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 51 11 11
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 34 11 8
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 19 5 2
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 23 5 2
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 10 3 3
รายการสแกน 2017-08-16 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 20 4 1
Daily Range Straddle Lower Band 68 24 3
รายการสแกน 2017-08-16 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 73 13 12
300% Spike in Volume 39 7 6
500% Spike in Volume 18 1 3
RESULT ()

Just a minute...

; ;