รายการสแกน 2017-11-23 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 11 8 5
MACD ตัดลง 19 2 6
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 2 1 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 5 1 2
รายการสแกน 2017-11-23 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 41 15 4
RSI(14) สูงกว่า 70 19 1 4
รายการสแกน 2017-11-23 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 98 29 33
STO(9) สูงกว่า 80 46 8 5
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 17 14 5
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 81 30 19
รายการสแกน 2017-11-23 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 88 25 27
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 67 18 20
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 29 13 15
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 31 7 11
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 15 1 3
รายการสแกน 2017-11-23 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 10 2 0
Daily Range Straddle Lower Band 11 5 4
รายการสแกน 2017-11-23 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 45 16 19
300% Spike in Volume 28 7 11
500% Spike in Volume 8 5 6
RESULT ()

Just a minute...

; ;