รายการสแกน 2018-11-12 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 3 2 1
MACD ตัดลง 30 7 4
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 6 2 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 15 0 1
รายการสแกน 2018-11-12 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 49 17 21
RSI(14) สูงกว่า 70 4 7 1
รายการสแกน 2018-11-12 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 89 47 46
STO(9) สูงกว่า 80 40 9 6
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2018-11-12 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 97 21 13
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 85 24 9
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 46 11 6
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 37 6 8
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 8 2 1
รายการสแกน 2018-11-12 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 13 6 0
Daily Range Straddle Lower Band 45 9 9
รายการสแกน 2018-11-12 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 56 16 15
300% Spike in Volume 26 8 8
500% Spike in Volume 8 3 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;