รายการสแกน 2018-07-18 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 3 1 0
MACD ตัดลง 6 0 1
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 7 3 1
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 3 1 0
รายการสแกน 2018-07-18 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 16 2 8
RSI(14) สูงกว่า 70 10 2 0
รายการสแกน 2018-07-18 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 35 11 16
STO(9) สูงกว่า 80 82 20 11
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2018-07-18 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 61 5 11
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 43 6 6
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 9 0 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 11 2 2
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 4 0 1
รายการสแกน 2018-07-18 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 23 9 2
Daily Range Straddle Lower Band 9 1 1
รายการสแกน 2018-07-18 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 43 12 7
300% Spike in Volume 26 7 5
500% Spike in Volume 12 3 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;