หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
รายการสแกน 2018-04-20 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 25 6 6
MACD ตัดลง 10 4 0
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 17 3 3
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 4 2 2
รายการสแกน 2018-04-20 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 18 8 1
RSI(14) สูงกว่า 70 8 6 2
รายการสแกน 2018-04-20 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 42 15 14
STO(9) สูงกว่า 80 110 23 10
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 68 16 8
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 35 23 10
รายการสแกน 2018-04-20 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 61 21 21
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 47 14 17
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 29 8 5
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 20 5 5
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 6 1 2
รายการสแกน 2018-04-20 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 18 7 6
Daily Range Straddle Lower Band 7 2 0
รายการสแกน 2018-04-20 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 41 15 22
300% Spike in Volume 14 6 14
500% Spike in Volume 1 3 7
RESULT ()

Just a minute...

; ;