รายการสแกน 2019-05-27 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 30 4 2
MACD ตัดลง 4 0 0
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 5 1 1
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 1 0 0
รายการสแกน 2019-05-27 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 83 33 24
RSI(14) สูงกว่า 70 16 4 0
รายการสแกน 2019-05-27 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 108 44 38
STO(9) สูงกว่า 80 51 7 5
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2019-05-27 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 35 16 6
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 12 7 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 5 3 0
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 4 2 0
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 1 2 1
รายการสแกน 2019-05-27 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 25 2 1
Daily Range Straddle Lower Band 13 3 2
รายการสแกน 2019-05-27 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 46 9 6
300% Spike in Volume 19 3 5
500% Spike in Volume 6 1 1
RESULT ()

Just a minute...

; ;