หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
รายการสแกน 2017-05-22 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 36 14 5
MACD ตัดลง 6 1 1
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 13 5 2
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 1 2 1
รายการสแกน 2017-05-22 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 43 14 12
RSI(14) สูงกว่า 70 18 3 1
รายการสแกน 2017-05-22 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 76 27 26
STO(9) สูงกว่า 80 67 9 7
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 37 12 10
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 52 11 14
รายการสแกน 2017-05-22 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 37 14 13
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 32 7 7
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 11 3 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 10 3 2
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 7 1 1
รายการสแกน 2017-05-22 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 14 3 4
Daily Range Straddle Lower Band 6 1 3
รายการสแกน 2017-05-22 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 52 19 24
300% Spike in Volume 15 7 10
500% Spike in Volume 5 4 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;