รายการสแกน 2018-02-23 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 16 9 2
MACD ตัดลง 21 6 10
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 7 2 1
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 14 3 5
รายการสแกน 2018-02-23 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 44 25 12
RSI(14) สูงกว่า 70 10 1 0
รายการสแกน 2018-02-23 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 151 60 58
STO(9) สูงกว่า 80 20 3 1
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 84 28 20
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 25 3 6
รายการสแกน 2018-02-23 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 15 7 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 14 3 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 9 1 5
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 9 2 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 1 0 2
รายการสแกน 2018-02-23 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 13 3 0
Daily Range Straddle Lower Band 22 13 15
รายการสแกน 2018-02-23 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 50 16 14
300% Spike in Volume 27 9 9
500% Spike in Volume 11 4 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;