รายการสแกน 2018-06-19 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 2 0 0
MACD ตัดลง 58 13 4
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 0 1 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 24 6 0
รายการสแกน 2018-06-19 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 129 43 30
RSI(14) สูงกว่า 70 2 4 0
รายการสแกน 2018-06-19 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 212 59 53
STO(9) สูงกว่า 80 8 3 2
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2018-06-19 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 67 13 12
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 66 18 12
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 52 13 11
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 42 12 9
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 20 3 2
รายการสแกน 2018-06-19 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 2 2 0
Daily Range Straddle Lower Band 226 58 39
รายการสแกน 2018-06-19 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 106 26 13
300% Spike in Volume 43 13 9
500% Spike in Volume 14 5 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;