รายการสแกน 2018-09-25 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 8 3 2
MACD ตัดลง 22 3 0
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 11 3 2
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 7 3 0
รายการสแกน 2018-09-25 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 4 5 5
RSI(14) สูงกว่า 70 35 12 11
รายการสแกน 2018-09-25 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 50 14 17
STO(9) สูงกว่า 80 73 9 14
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2018-09-25 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 70 23 15
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 66 19 15
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 34 11 9
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 29 7 6
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 8 2 2
รายการสแกน 2018-09-25 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 39 10 14
Daily Range Straddle Lower Band 11 4 2
รายการสแกน 2018-09-25 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 68 22 21
300% Spike in Volume 34 13 16
500% Spike in Volume 14 9 8
RESULT ()

Just a minute...

; ;