รายการสแกน 2017-12-18 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 34 10 7
MACD ตัดลง 18 6 4
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 10 1 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 12 3 3
รายการสแกน 2017-12-18 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 50 25 16
RSI(14) สูงกว่า 70 5 6 2
รายการสแกน 2017-12-18 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 115 40 56
STO(9) สูงกว่า 80 33 11 6
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 74 18 14
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 45 14 8
รายการสแกน 2017-12-18 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 50 11 13
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 34 7 11
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 16 5 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 16 5 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 5 1 0
รายการสแกน 2017-12-18 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 6 4 1
Daily Range Straddle Lower Band 14 7 8
รายการสแกน 2017-12-18 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 33 14 7
300% Spike in Volume 12 9 3
500% Spike in Volume 3 3 1
RESULT ()

Just a minute...

; ;