รายการสแกน 2018-05-24 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 12 3 0
MACD ตัดลง 28 3 0
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 3 2 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 6 0 0
รายการสแกน 2018-05-24 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 58 30 27
RSI(14) สูงกว่า 70 16 3 4
รายการสแกน 2018-05-24 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 100 55 37
STO(9) สูงกว่า 80 65 10 8
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2018-05-24 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 114 26 17
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 79 14 12
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 33 8 0
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 25 3 0
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 12 1 0
รายการสแกน 2018-05-24 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 14 3 0
Daily Range Straddle Lower Band 18 11 0
รายการสแกน 2018-05-24 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 63 15 0
300% Spike in Volume 27 6 0
500% Spike in Volume 11 3 0
RESULT ()

Just a minute...

; ;