รายการสแกน 2017-02-23 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 19 5 8
MACD ตัดลง 21 6 4
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 3 0 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 6 7 4
รายการสแกน 2017-02-23 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 19 7 15
RSI(14) สูงกว่า 70 19 2 2
รายการสแกน 2017-02-23 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 129 44 49
STO(9) สูงกว่า 80 33 2 2
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 45 14 12
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 69 12 14
รายการสแกน 2017-02-23 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 64 21 16
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 51 11 10
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 25 11 8
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 23 11 5
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 11 6 1
รายการสแกน 2017-02-23 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 16 2 1
Daily Range Straddle Lower Band 20 7 11
รายการสแกน 2017-02-23 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 52 7 18
300% Spike in Volume 28 6 11
500% Spike in Volume 10 1 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;