รายการสแกน 2017-01-16 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 11 4 3
MACD ตัดลง 22 6 9
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 6 2 2
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 9 1 2
รายการสแกน 2017-01-16 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 4 1 4
RSI(14) สูงกว่า 70 66 11 5
รายการสแกน 2017-01-16 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 52 11 24
STO(9) สูงกว่า 80 72 11 9
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 46 13 14
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 54 14 16
รายการสแกน 2017-01-16 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 89 30 30
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 56 23 26
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 27 10 16
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 24 9 11
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 12 1 1
รายการสแกน 2017-01-16 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 34 12 7
Daily Range Straddle Lower Band 5 0 5
รายการสแกน 2017-01-16 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 82 16 21
300% Spike in Volume 53 9 16
500% Spike in Volume 25 5 6
RESULT ()

Just a minute...