รายการสแกน 2017-10-20 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 15 4 7
MACD ตัดลง 28 5 6
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 1 1 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 12 6 2
รายการสแกน 2017-10-20 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 22 11 12
RSI(14) สูงกว่า 70 30 5 3
รายการสแกน 2017-10-20 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 150 65 50
STO(9) สูงกว่า 80 16 3 0
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 67 23 22
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 30 5 6
รายการสแกน 2017-10-20 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 19 6 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 19 4 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 15 2 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 14 2 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 4 0 0
รายการสแกน 2017-10-20 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 13 2 3
Daily Range Straddle Lower Band 17 5 5
รายการสแกน 2017-10-20 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 43 6 7
300% Spike in Volume 22 3 3
500% Spike in Volume 11 2 1
RESULT ()

Just a minute...

; ;