รายการสแกน 2017-04-26 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 13 2 7
MACD ตัดลง 13 7 4
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 0 0 1
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 7 6 2
รายการสแกน 2017-04-26 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 43 9 8
RSI(14) สูงกว่า 70 6 4 2
รายการสแกน 2017-04-26 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 151 61 56
STO(9) สูงกว่า 80 26 4 2
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 64 19 11
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 53 17 7
รายการสแกน 2017-04-26 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 27 4 7
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 22 3 5
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 13 0 4
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 16 0 3
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 8 2 0
รายการสแกน 2017-04-26 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 10 2 3
Daily Range Straddle Lower Band 33 8 7
รายการสแกน 2017-04-26 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 48 11 12
300% Spike in Volume 18 8 6
500% Spike in Volume 4 3 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;