รายการสแกน 2019-07-01 SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 6 0 0
MACD ตัดลง 18 5 3
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 4 0 0
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 7 1 0
รายการสแกน 2019-07-01 SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 18 3 7
RSI(14) สูงกว่า 70 73 10 8
รายการสแกน 2019-07-01 SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 58 24 20
STO(9) สูงกว่า 80 113 16 9
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 0 0 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 0 0 0
รายการสแกน 2019-07-01 SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 88 33 33
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 72 26 25
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 40 12 19
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 33 14 18
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 8 2 3
รายการสแกน 2019-07-01 SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 60 10 8
Daily Range Straddle Lower Band 35 9 7
รายการสแกน 2019-07-01 SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 122 35 19
300% Spike in Volume 65 17 10
500% Spike in Volume 30 10 4
RESULT ()

Just a minute...

; ;